Τα οικολογικά υλικά διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σε αυτήν τη συλλογή και υπογραμμίζουν  τη συγγένεια  που έχει η Makenotes με τον οικολογικό τρόπο ζωής. Τα φιλικά μικρά ποδηλατάκια σας προσκαλούν να κάνετε μια βόλτα σε διαφορετικά μοτίβα και χρώματα.

Cycling