Με το  σπάνιο design τους και  το διακριτό τετράγωνο σχήμα, οι στυλογράφοι Exception ξαναγράφουν  τους κανόνες σχεδίασης του Fine Writing.

 Exception’s rare design stands out for its distinctive square shape. With a sophisticated silhouette, Exception rewrites the design rules of Fine Writing and makes this exquisite instrument strikingly unique.

EXCEPTION